Retur

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Gladitrening.no – Lumimind AS melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av tjenester vil angrefristen løpe fra dagen etter at kunden er kontaktet personlig for avtale om starttidspunkt for coaching og personlig oppfølging.

Ved bruk av angreretten vil Gladitrening.no – Lumimind AS tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra man fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.