Stresshåndtering

Negativt stress er «den nye folkesykdommen», som gir helseplager, begrenser glede, livskraft og arbeidsevne. De gode nyhetene er at det er helt mulig å forebygge eller redusere stress. Ofte er det enkle grep som kan gjøres for å unngå stress. I denne seksjonen vil du finne mye nyttig stoff om hvordan håndtere stresset slik at du kan leve et mest mulig stressfritt liv.