Motivasjon

I følge Wikipedia defineres «motivasjon» som «de biologiske,psykologiske og sosiale faktorene som aktiverer, gir retning til ogopprettholder atferd i ulike grader av intensitet for å oppnå et mål.»  Motivasjon tilsier at vi har noe med et motivå gjøre, og «motiv» referer til at vi har en grunn for å gjøre noe bestemt. Herfinner du kloke innlegg og triks som skal hjelpe deg til å finne dine motiver(din motivasjon) for å komme deg opp fra sofaen, ut av huset og gjøre det du skal!