For å oppnå dine mål bør du beherske disse 5 ferdighetene

Sette og oppnå mål krever mer enn én ferdighet. Her er de fem ferdighetene som du bør beherske for å oppnå dine mål.

1. Bli god til å bruke fantasi

Din evne til å forestille deg fremtiden er viktig. Å ha en god fantasi som gir deg en klar visjon om deg selv i fremtidens suksess, vil drive motivasjon og inspirasjon. Folk som klarer å oppnå sine mål bruker tid på å se seg selv i fremtiden, som om de allerede hadde oppnådd suksess.

Visualisering av fremtidig suksess setter i gang en prosess som heter «kognitiv dissonans». Sinnet liker ikke at tankene ikke samsvarer med virkeligheten så det begynner å handle for å forandre virkeligheten slik at den stemmer med bildet du har skapt i hodet ditt. Dette kan få deg til å gjøre handlinger som til slutt skal få deg til å nå målene dine.

2. Bli god til planlegging

Det er veldig nyttig hvis du vet hvordan du skal gå gjennom trinnene som trengs for å nå dine mål. Det er supert hvis du skjønner hvilke handlinger som må utføres og rekkefølgen de må utføres i. Gode planer skaper vei til suksess ved å knytte punktene mellom hvor du er nå og hvor du vil være.

Men ikke bind deg fast til selve planen. Som Eisenhower sa en gang, «planene er verdiløse, men planleggingen er alt».  Gode planleggere vet at verdien kommer fra tankegangen gjennom valgene, utvikling av en god strategi og vurdering av risiko. Vellykkede mennesker gjør tiltak, får tilbakemelding, utvikler innsikt, og planlegger deretter raskt.

3. Gjør det

Hvis du vil oppnå målene dine kan du ikke bruke hele dagen på å se i veggen. Ja, du må tenke og planlegge, men enda viktigere, du må gjøre noe. Handlingen beveger deg ikke bare fremover, men gir deg også tilbakemelding.

Du kan sammenligne med når du først slår på telefonen sin GPS, og det er forvirring om hvilken retning du står. Mens du kan vente der og la den prosessere data, er den raskeste løsningen bare å ta noen skritt fremover, og den vil raskt oppdatere posisjonen på kartet.

Det samme gjelder når du skal jobbe mot dine mål. Noen ganger trenger du bare å gjøre noen små ting, og deretter se om du gjør fremgang, eller om du trenger å snu og gå i motsatt retning.

4. Oppdag din indre zen

På slutten av 1970-tallet, mens han forsket på hvorfor kunstnere blir så absorbert i sitt arbeid at de  glemte å spise i dagevis, oppdaget psykologen Mihaly Csikszentmihalyi at disse menneskene kom inn i en fysisk-mental tilstand av høyprestasjon som han kalte «flow» (flyt).

Han oppdaget at noen kan komme inn i denne svært produktive tilstanden. Når de gjør det, kan de oppnå opptil ti ganger deres normale ytelsesnivå. Og Ikke bare det. Folk rapporterer å ha en euforisk opplevelse av lykksalig tilfredshet hvor tiden går uten man merker det.

Å finne flyt er vesentlig for å være produktiv. Velg riktig dag i uken, tid på dagen, miljø og sinnstilstand for å gjøre deg selv høyproduktiv. For noen er det et sted ute i naturen, og for andre kan det være en støyende kaffebar. Forsøk å oppdage hva som fungerer for deg.

5. Du kan gjøre mye av det du vil, men ikke alt

Faktum er at vi alle har virkelige grenser på tid og energi. Vi kan ikke jobbe med alt på en gang.  Suksessfulle folk vet at det er bedre å fokusere på en prioritet av gangen og jobbe med det til den er ferdig før de skifter kurs.

Det er bra å ha et par forskjellige prosjekter, slik at du kan bytte når du står fast eller blir frustrert, men hold denne variasjonen til et begrenset antall. Og ikke prøv å multitaske mellom dem. Dedikert tid vil tillate deg å gå dypere og takle større og mer komplekse utfordringer.

Mens det er andre ferdigheter som vil forbedre evnen til å sette mål og oppnå gode ting, er det disse fem som er sentrale for å lykkes. Og som de fleste ferdigheter er det alltid rom for forbedring. Å bli bedre i å sette og oppnå målsettinger er jo et livslangt arbeid!