Frakt og levering

Alle priser er oppgitt med komplett kostnad. Våre produkter består av fjernleverbare undervisningstjenester levert i Norge over nett slik at ingen frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Heller ingen merverdiavgift er lagt til i prisen siden våre produkter er unntatt fra merverdiavgiftsplikt.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet.

Kunden vil bli kontaktet innen 24 timer etter bestilling. Et skreddersydd treningsopplegg vil bli levert på e-post innen 48 timer. Oppstart for personlig coaching og oppfølging gjøres etter avtale med kunden.

Gladitrening.no – Lumimind AS tar forbehold om endringer i priser og vilkår. Ved endringer fremkommer disse tydelig før tjenesten kjøpes. Levering av tjenesten skjer på den måte som er angitt i ordrebekreftelsen.

Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått tilsendt et skriftlig skreddersydd treningsopplegg på e-post, og tidspunkt for start av personlig coaching og oppfølging er avtalt skriftlig eller muntlig .

Dersom leveringen av tjenesten blir forsinket, vil Gladitrening.no – Lumimind AS gi kunden informasjon så fort man har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Avhengig av tjenestens art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.